تماس با گروه کانکس سازی قزوین

ادرس کارخانه کانکس سازی قزوین: هشتگرد- اتوبان کرج- 5 کیلو متر بعد از پل کردان- کارخانجات مجتمع صنعتی ماموت
مختصر موضوعاتی برتر در رابطه با ساندویچ پانل – ورق به شرح ذیل ارائه می گردد:

تلفن های تماس با کانکس سازی قزوین

تلفن دفتر مرکزی تهران : ۸۸۳۱۷۲۱۳